Welsh:

Yma o Hyd

Dwyt ti’m yn cofio Macsen,
does neb yn ei nabod o.
Mae mil a chwe chant o flynyddoedd,
yn amser rhy hir i’r co’.
Pan aeth Magnus Maximus o Gymru,
yn y flwyddyn tri-chant-wyth-tri,
a’n gadael yn genedl gyfan,
a heddiw – wele ni!

Ry’n ni yma o hyd,
ry’n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry’n ni yma o hyd,
ry’n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry’n ni yma o hyd.

Chwythed y gwynt o’r Dwyrain,
rhued y storm o’r môr,
hollted y mellt yr wybren,
a gwaedded y daran “encôr”!
Llifed dagrau’r gwangalon,
a llyfed y taeog y llawr.
Er dued yw’r fagddu o’n cwmpas,
ry’n ni’n barod am doriad y wawr!

Ry’n ni yma o hyd,
ry’n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry’n ni yma o hyd,
ry’n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry’n ni yma o hyd.

Cofiwn i Facsen Wledig
adael ein gwlad yn un darn
A bloeddiwn gerbron y gwledydd,
“Mi fyddwn yma tan Ddydd y Farn!”
Er gwaetha pob Dic Siôn Dafydd,
er gwaetha ‘rhen Fagi a’i chriw,
byddwn yma hyd ddiwedd amser,
a bydd yr iaith Gymraeg yn fyw!

Ry’n ni yma o hyd,
ry’n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry’n ni yma o hyd,
ry’n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry’n ni yma o hyd,
ry’n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry’n ni yma o hyd,
ry’n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth…


English translation:

Still Here

You don’t remember Macsen,
nobody knows him.
One thousand and six hundred years,
a time too long to remember.
When Magnus Maximus left Wales,
in the year 383,
leaving us a whole nation,
and today – look at us!

We are still here,
we are still here,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything.
We are still here,
we are still here,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything.
We are still here.

Let the wind blow from the East,
let the storm roar from the sea,
let the lightning split the heavens,
and the thunder shout “encore!”
Let the tears of the faint-hearted flow,
and the servile lick the floor.
Despite the blackness around us,
we are ready for the breaking of the dawn!

We are still here,
we are still here,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything.
We are still here,
we are still here,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything.
We are still here.

We remember that Macsen the Emperor
left our country in one whole piece.
And we shall shout before the nations,
“We’ll be here until Judgement Day!”
Despite every Dic Siôn Dafydd,
despite old Maggie5 and her crew,
we’ll be here until the end of time,
and the Welsh language will be alive!

We are still here,
we are still here,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything.
We are still here,
we are still here,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything.
We are still here,
we are still here,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything.
We are still here,
we are still here,
in spite of everyone and everything,
in spite of everyone and everything…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: